Pozovite nas 011/8501 509

Blog - Jer mi smo servis koji godinama postoji...

Iskustvo i znanje koje delimo sa Vama

Iskustva (4)

Greške Ariston veš mašine i ariston mašine za sušenje veša

Greške Ariston veš mašine i ariston mašine za sušenje veša


F11 - Nema toplog punjenja vodom. Temperatura okoline je verovatno ispod tačke smrzavanja, Takođe proveriti da li su creva za odvod uvrnuta
F12 - Nema mešovitog punjenja vodom, verovatno je česma zatvorena
F13 - Proverite dovod vode, elektroventil i toplu i hladnu vezu za dovod vode
F14 - Greška prilikom zagrevanja vode
F15 - Voda se ne ispumpava iz mašine Proverite da li je drenažno crevo postavljeno na odgovarajuću visinu.
F16 - Ekstremno visok nivo vode zatvorite dovod vode i isključite mašinu
F17 - Vrata nisu pravilno zatvorena
F20/1 - Otpor na termistoru nije pravilan, moguće je i da je temperatura ispod tačke smrzavanja
F30/31 Dogodio se problem sa motorom, pokušajte sa ponovnim pokretanjem programa
F40 - Nivo vode se nalazi ispod zaštitnog u toku zagrevanja
F41 - Netačno očitavanje nivoa vode

Read more...

Kodovi grešaka za LG veš mašinu

 

IE – Nedostatak vode, nivo vode nije postignut za 8 minuta uključivanjem elektro ventila


OE – Voda se ne izbacuje, voda iz bubnja nije izbačena za 10 minuta

UE - neravnoteža
Premalo veša je u mašini
Mašina nije dobro nivelisana
Veš je pogrešno raspoređen

FE – Previše vode – Nivo vode je premašio gornju granicu, pumpa za izbacivanje vode se automatski uključuje

PE – Oštećen hidrostat – Očitavanje vrednosti na hidrostatu je izvan navedenih vrednosti

dE – Otvorena vrata – Vrata nisu zatvorena, oštećena bravica

tE – Greška u temperaturi – Otpornost temperature je izvan zadatih granica

CE – Kratak spoj u statoru motora

LE – Motor se ne okreće

EE - EEPROM

Read more...

Kodovi grešaka veš mašine Candy

Kodovi grešaka veš mašine Candy


E03 - Proces pražnjenja veš mašine vodom nije završen u predvidjenom vremenu u trajanju od 3 minuta
E04 - Aktiviran je sigurnosni sistem protiv poplave "Aqua stop" jer se voda nalazi na dnu
E05 - Problem sa NTC senzorom temperature
E06 - Neispravan modul "Cuore" Control Module
E07 - Nema signala sa tahogeneratora, problem sa motorom, zaglavljen
E08 - Nema signala sa tahogeneratora, Problem sa tahogeneratorom
E09 - Neispraman simistor, triak motora ili prekid u vezi
E12 - Nedostaje komunikacija između "Cuore" Control Module i displeja
E13 - Nedostaje komunikacija između "Cuore" Control Module i displeja
E14 - Problem sa grejačem izostaje zagrevanje vode
E15 - Neispravan modul, nije pravilno programiran
E16 - Problem sa grejačem koji je u kratkom spoju
E17 - Nema signala od tahogeneratora

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Područje rada

world-map

Naš servis pokriva celu teritoriju grada Beograda sa okolnim naseljima.

To smo postigli uvođenjem više terenekih službi koje su podeljene po određenim delovima .

Vaše je samo da nas pozovete i rešite Vaš problem

UA-128612892-1